Pod hasłem "I ślubuję Ci"

Historyczny powrót Marszu dla Życia promującego wartość tradycyjnej rodziny, a także cud Życia staje się faktem! Inicjatywa “Wrocławski Marsz dla Życia” to odpowiedź na batalię, kontrpropozycją dla hedonizmu, obsceniczności i wygodnictwa.

Hasło tegorocznego marszu “I ślubuję Ci” we współpracy Centrum Życia i Rodziny, nawiązuje do Sakramentu Małżeństwa, które jest w pewnym sensie podstawą w budowaniu rodziny. Wpływ relacji małżeńskich na trwałość rodziny można porównać do lustrzanego odbicia. Zaniedbywanie relacji małżeńskich kosztem dbania o dobro dzieci i poświęcanie im całej swojej uwagi i czasu prowadzi do nieświadomego oddalenia się od siebie małżonków. Brak czułości w związku, wzajemna obojętność, popadanie w rutynę prowadzi do tego, że mąż i żona przestają być dla siebie codziennym darem. Oboje tracą w swoich oczach wartość, jaką jest obecność drugiego człowieka u swego boku. Następnie prowadzi to do konfliktów małżeńskich, a koniec końców do rozpadu związku i rodziny. Niezawinionymi ofiarami tych dramatów pozostają dzieci.

 

Wykres przedstawiający wzrost liczby rozwodów na przełomie 1960 – 2017

Słowa przysięgi małżeńskiej: “ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską” nie są jednorazową deklaracją, a codziennym obowiązkiem względem obu małżonków. Spędzanie razem czasu we dwoje, wspólne rozmowy, pielęgnowanie zainteresowań, celebrowanie małych i dużych sukcesów, modlitwa, pomoc w pracach domowych nie tylko zacieśnia więź między mężem a żoną, a daje świadectwo miłości między mężczyzną a kobietą swoim dzieciom.

„Tam* małżonkowie znajdują swoje
powołanie polegające na tym, że mają oni być dla siebie
nawzajem i dla dzieci swoich świadkami wiary i miłości
Chrystusa” (KDK 35).

 

Hasło “I ślubuję Ci” jest też wyrazem poszanowania dla małżeństwa, które buduje mężczyzna i kobieta. W obecnych czasach wartość małżeństwa, a tym samym rodziny jest podważana i kwestionowana. Zgoda na homoseksualne związki, a także próba prawa do adopcji przez nie uderza w tę podstawową komórkę społeczną.

Kult hedonizmu, wygodnictwa, egoizmu i deprawacji w jakim przyszło nam funkcjonować staje się zagrożeniem dla rodziny. Wpływ środowiska potrafi być na tyle silny, że małżonkowie skupiają się na zaspokojeniu swoich potrzeb na każdym kroku, pomijając oczekiwania i potrzeby drugiej strony, a także dzieci. Tutaj można wymienić np. silne uzależnienie od korzystania z mediów społecznościowych, a także podsuwanie na każdym kroku małym dzieciom telefonu z filmami czy grami, w celu ich “zajęcia czymś”. Nie ma znaczenia, że to “coś” jest bezwartościowe, a zarazem szkodliwe dla rozwoju dziecka. Konsekwencje z jakimi może się zmagać to silne uzależnienie od telefonu, brak koncentracji czy zaburzenia pamięci.

Źródło: Librus

Łatwy dostęp do internetu niesie za sobą wiele zagrożeń, związanych z pornografią, treściami promującymi aborcję, media społecznościowe, zniekształcanie pojęć równości i tolerancji poprzez propagowanie związków homoseksualnych i traktowanie ich jako coś normalnego i zdrowego. Pokusa zgody i przyjmowania tego co oferuje nam środowisko, co może być często uzasadnione lękiem przed odrzuceniem, jest na tyle silna, że jednostka ulega i nieświadomie wpada w wir utraty kontroli nad sobą, stając się niewolnikiem własnych przyjemności. Hedonistyczne myślenie, które “wgryza się” w jednego członka rodziny może owładnąć ją całą, łącznie z dziećmi, którym nie zostanie wpojona hierarchia wartości, takimi jak wiara, patriotyzm, miłość i rodzina. Dlaczego? Bo wiążą się one z braniem odpowiedzialności, wysiłkiem i utratą cząstki siebie na rzecz drugiego człowieka.

Należy uświadamiać, jakie zagrożenia obecnych czasów czyhają na rodzinie i jakie odpowiednie kroki należy podjąć, aby zagwarantować jej bezpieczeństwo i stabilizację. Począwszy od propagowania treści prolife i wartości rodziny, aż po samą realizację. Marsz dla Życia 9 października powraca na nowo na ulice Wrocławia. Liczymy, że odbije się echem po wrocławskich dzielnicach, podobnie jak Dzwon Nienarodzonych, który mieliśmy przyjemność gościć w czerwcu zeszłego roku. Serdecznie zapraszamy szczególnie małżeństwa i rodziny. Ten Marsz to celebracja wartości Małżeństwa i oddanie szacunku dla Rodziny Bogiem silnej, która jest przyszłością dla naszego Narodu.

“rodzina jest źródłem, z którego bierzemy życie; pierwszą szkołą uczącą nas myśleć i pierwszą świątynią, w której uczymy się modlić”. ~ kard. S. Wyszyński