Metropolita Wrocławski zgodził się objąć honorowym patronatem wrocławski Marsz dla Życia!
Publikujemy całą treść wiadomości od Rzecznika Metropolity Wrocławskiego na nasze zaproszenie do objęcia inicjatywy honorowym patronatem:

W imieniu Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego dziękuję za informacje dotyczące planów zorganizowania we Wrocławiu 9 października br. Marszu dla Życia pod hasłem „I ślubuję Ci” oraz zaproszenie Metropolity Wrocławskiego do grona honorowych patronów tego wydarzenia. Informuję, że Ksiądz Arcybiskup przyjął Wasze zaproszenie. Metropolita Wrocławski zwrócił uwagę, że wartości promowane przez Marsz są tymi, które często współczesny świat deprecjonuje i lekceważy, a jednak kiedy przyjrzeć się im głębiej są one pragnieniem i marzeniem ogromnej większości ludzi. Badania wskazują, iż jako wartość i cel życia spora rzesza młodych ludzi wskazuje właśnie rodzinę. Tym bardziej tego rodzaju inicjatywy jak Wasza – zdaniem Księdza Arcybiskupa – są wartościowe i godne wsparcia.

Pozdrawiam,

Ks. Rafał Kowalski

Rzecznik Metropolity Wrocławskiego