Na początku września w Teksasie weszła w życie „ustawa o biciu serca”, zakazująca aborcji po wykryciu serca płodu, czyli po około 6. tygodniu ciąży. Wprowadzone w tym stanie przepisy to pierwsze ograniczenia aborcji w Stanach Zjednoczonych.

Powyższa ustawa została podpisana w maju przez Gubernatora Teksasu Grega Abotta, jednak obowiązuje od września. Tego typu zarządzenia były uchwalane również w innych stanach, ale zostały blokowane przez sądy zanim zaczęły funkcjonować. Tym razem Sąd Najwyższy USA nie odrzucił teksańskiej inicjatywy, tym samym pozwalając, aby ta weszła w życie.

„Ustawa o biciu serca” zaostrza prawo aborcyjne w Teksasie. Taka zmiana prawna pozwala na ocalenie tysięcy istnień więcej niż dotychczas, ponieważ zakazuje aborcji po wykryciu serca u płodu, czyli około 6 tygodnia ciąży, wtedy kiedy jeszcze kobieta nie jest świadoma, że rozwija się w niej nowe Życie. Wyjątkiem od zakazu są przypadki zagrażające życiu kobiety lub wywołanie u niej poważnego uszczerbku na zdrowiu: “poważnemu ryzyku znaczącego i nieodwracalnego upośledzenia ważnej funkcji cielesnej kobiety”.

Wprowadzone przepisy w jednym ze stanów – Teksasie w obronie Nienarodzonych mogą zwiastować przełom w prawie aborcyjnym w całym kraju.